Guidelines for writing and sending abstracts

 • Abstractele se trimit prin completarea formularului de mai jos.
 • Lucrările acceptate pot fi din domeniul medical sau chirurgical, fără a se limita la o tematică anume.
 • Nu sunt acceptate rezumate republicate sau rezumate ale articolelor deja apărute in extenso.
 • Toate lucările vor trece printr-o verificare anti-plagiat.
 • Abstractele trimise trebuie să fie redactate în limba engleză.
 • Lucrările pot fi pregătite și prezentate în limba română sau în limba engleză.
 • Abstractele trebuie să nu depășească 300 de cuvinte. În cele 300 de cuvinte trebuie să fie inclus textul abstractului și cuvintele cheie. NU sunt incluse în cele 300 de cuvinte titlul și numele autorului și/sau co-autorului sau co-autorilor.
 • Prezentările de caz fac obiectul unei prezentări de tip poster.
 • Lucrările trebuie să aibă un autor și pot avea până la maxim patru co-autori – incluzându-l aici și pe coordonatorul lucrării, acesta fiind trecut ultimul în lista de co-autori, FĂRĂ titulaturi (Dr., Prof. etc.).
 • Un participant poate fi autorul a maxim 2 lucrări științifice. În același timp, participantul poate fi co-autor pentru maxim 2 alte lucrări științifice prezentate în cadrul evenimentului.
 • Lucrările neprezentate în cadrul congresului vor fi anulate.
 • Structura abstractului:Background, Objective, Material and Methods, Results, Conclusions, maxim 5 Keywords. Valabil atât pentru postere, cât și pentru celelalte lucrări!
 • Înregistrarea abstractului nu garantează acceptarea acestuia de către Comisia de Evaluare.
 • Pentru exemple de lucrări acceptate (ca formatare și conținut), click AICI.

        Deadline trimitere abstracte: 5 mai.

 • Abstracts are submitted using the form below.
 • The accepted projects may be Medical or Surgical, without being limited to a certain topic.
 • Republishing already existing reviews or full articles is prohibited.
 • All abstracts will be run through an anti-plagiarism check.
 • Abstracts must be written in English.
 • The projects can be presented in either Romanian or English.
 • The abstracts must not exceed 300 words. The abstract text and keywords must be included in this word limit. The title words and author and/ or co-author names are not included in this word limit.
 • Case presentations shall be presented by poster.
 • The abstracts must have one author and a maximum of four co-authors. This includes the project coordinator, who must be written last in the list of co-authors WITHOUT their titles (Dr., Prof. etc.).
 • One participant can be the author of a maximum of two abstracts and the co-author of a maximum of another two abstracts.
 • Projects that are not presented during the congress will be disqualified.
 • Abstract structure: Background, Objective, Materials and Methods, Results, Conclusions, and a maximum of 5 Keywords. This applies to both poster and PowerPoint presentations.
 • The submission of your abstract does not guarantee its acceptance by the Evaluation Committee.
 • For examples of previously accepted abstracts (for structure and content), please click HERE.
 • Deadline for abstract submissions: 5th May 2023.

Trimite abstractul (Submit your abstract)

1Compune Abstractul (Write the Abstract)
2Trimite Abstractul (Submit the Abstract)
Te rugăm să enumeri cuvintele cheie și să le separi prin virgulă. Îți amintim că poți trimite maxim 5 cuvinte cheie. / Up to 5 keywords separated by commas.

După trimiterea abstractului, pe ecran va apărea un mesaj de confirmare. (A pop-up confirmation message will apear after Abstract submission)